O NAS

 

Nadmierna i niezrównoważona ingerencja człowieka w środowisko naturalne zaburzyła stabilność ekosystemu naszej planety.

Nieograniczona eksploatacja bogactw naturalnych oraz niekontrolowana produkcja odpadów plastikowych spowodowały, że nasza planeta umiera a jej zasoby w zatrważającym tempie się kurczą i uległy już prawie całkowitemu wyczerpaniu.

Należy NATYCHMIAST PODJĄĆ RADYKALNE DZIAŁANIA, aby zniwelować skutki tej szkodliwej działalności, chronić planetę i utrzymać jej zasoby dla przyszłych pokoleń.

 

Tylko ograniczając produkcję i zmieniając konsumpcyjne podejście do świata możemy przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczeń i poprawy jakości życia.

Segregując śmieci, racjonalnie korzystając z energii i zasobów wody możemy przyczynić się do tego, by środowisko było zdrowsze i czystsze.

 

I TU POJAWILIŚMY SIĘ MY !

Jesteśmy grupą zapaleńców, którzy postanowili mieć swój wkład w ratowanie planety. Jesteśmy kreatywni i odważnie stawiamy czoła wyzwaniom.

Chemy dać światu szansę na powstrzymanie postępującej degradacji planety, uświadamiając ludziom, że

EKOLOGİA TO NIE TYLKO MODA, ALE NATURALNY SPOSÓB NA ŻYCIE.

 

NASZA WIZJA TO:

– bezpieczna i czysta planeta

– społeczeństwo wrażliwe ekologicznie, aktywnie zaangażowane w ochronę środowiska

– zrównoważona produkcja oparta o zmniejszone zużycie surowców i redukcję odpadów poprzez wydłużenie żywotności produktów

– przyjazny środowisku 100% recycling

 

NASZA MISJA TO:

– Opracowanie produktu w 100% ekologicznego, pozyskanego z surowców odnawialnych, bezpiecznego dla środowiska, mogącego przysłużyć się 100% odzyskowi surowcowemu i energetycznemu odpadów

– Bycie liderem na globalnym rynku produktów proekologicznych

 

Chcąc zmienić codzienne szkodliwe dla środowiska nawyki, ZACZĘLIŚMY OD NAS SAMYCH !

 

W naszej firmie od lat PROMUJEMY POSTAWY PROEKOLOGİCZNE.

Nasi pracownicy od lat starają się minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko zapobiegając powstawaniu odpadów, segregując już powstałe, racjonalnie korzystając z energii i wody, korzystając ze środków komunikacji miejskiej.

Staramy się korzystać wyłącznie z produktów wielorazowego użytku, odrzucając plastik i bio -plastik, gdyż są to produkty szkodliwe dla środowiska, nieulegajace biodegradacji a tylko rozpadające się na drobne elementy wchłaniane przez zwierzęta z wodą a nastepnie przez nas samych.

 

Jesteśmy MULTIKULTUROWI, RÓŻNI ETNICZNIE, WIELOJĘZYCZNI. Postrzegamy to jako NASZ ATUT we wspólnym  wypracowywaniu globalnych rozwiązań w oparciu o jednostkowe doświadczenia.

 

Od lat Z ZAANGAŻOWANIEM İ PASJĄ pracowaliśmy nad znalezieniem optymalnych rozwiązań o globalnym zastosowaniu, które pomogą zahamować postępujące wyniszczanie planety.

 

Za główny cel postawilismy sobie doprowadzenie do odpowiedzialnej konsumpcji poprzez całkowite wyeliminowanie z użytku codziennego produktów z tworzyw sztucznych.

 

UDAŁO SIĘ !                       STWORZYLIŚMY REWOLUCYJNY PRODUKT !

 

Po wielu latach poszukiwań i badań, w ścisłej wspólpracy z certyfikowanymi laboratoriami zlaleźliśmy odpowiedni,   w 100% naturalny surowiec, z którego przy zastosowaniu nowoczesnych, lecz jednocześnie przyjaznych środowisku technologii, stworzyliśmy innowacyjny produkt końcowy, spełniający swoje funkcje z poszanowaniem otaczającego nas środowiska. Surowce uzyskujemy stosując nieinwazyjny dla gleby system uprawy przy racjonalnym i oszczędnym zużyciu energii i wody.

 

Nasz produkt powstał z surowców odnawialnych, bez udział substancji ropopochodnych i odznacza się właściwościami 100% biodegradalności i 100% kompostowalności, jest nietoksyczny, jadalny, bezzapachowy, bez GMO

JESTEŚMY DUMNI, że nasze długoletnie wysiłki przyniosły rezultat w postaci stworzenia produktu alternatywnego dla plastiku, o porównywalnych właściwościach, lecz w 100% ekologicznego, no waste, w 100% podlegajacemu recyclingowi, co, w przeciwieństwie do plastiku lub bioplastiku, których części składowych nie da się po prostu odzyskać ani przekształcić, pozwoli na całkowite wyeliminowanie powstających odpadów poprzez ich ponowne wprowadzenie do obiegu w innej postaci.

 

Oddajemy w wasze ręce idealny, przyjazny środowisku, najwyższej jakości produkt , który powstał W ZGODZIE Z NATURĄ I DLA NATURY.

Tylko odpowiednie i NIEZWŁOCZNE jego wykorzystanie może przyczynić się do uzdrowienia naszej chorej planety.